Vrijblijvend en gratis een online cursus over hedendaagse kunst

het project OVERDEKUNST berust op drie pijlers:
- een digitale leeromgeving
- een online galerie
- live events

zie hier de folder voor het VO mocca folder

Cultuureducatie

In de afgelopen jaren zijn steeds meer scholen gaan samenwerken met culturele instellingen. Zo hebben veel scholen cultuurcoördinatoren. Zij geven kunst en cultuur een vaste plek in het onderwijs. De Rijksoverheid wil ook dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Daarom is er een speciaal programma: Cultuureducatie met kwaliteit. Het Rijk stelt hier samen met andere overheden, geld voor beschikbaar. In 2013 ongeveer € 20 miljoen. Het Fonds voor cultuurparticipatie ondersteunt het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Cultuurkaarten

Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs is er de Cultuurkaart. Dit is een kaart met een tegoed van € 15. De leerling besteedt dat bedrag aan een culturele activiteit.

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunnen via school vanaf schooljaar 2015-2016 een MBO Card krijgen. Met deze kaart kunnen zij met korting naar culturele instellingen of evenementen. De overheid stelt per jaar € 1 miljoen euro beschikbaar voor de kaart. De MBO Card moet jongeren uitdagen om meer culturele activiteiten te ondernemen in hun vrije tijd. Daarnaast moet de kaart culturele instellingen aanzetten om programma's te ontwikkelen die aansluiten bij de interesses van mbo-studenten. 

Enige voorbeelden van mooie speeches in het verleden:

inspiratiefilm: Keynote van Robbert Dijkgraaf tijdens de conferentie Kunst en Leren op 9 november 2011 in Utrecht over het belang van verbeelding voor de wetenschap. Deze conferentie werd georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland en TOEVAL GEZOCHT.klik hier

Sfeerimpressie van de Culturele onderwijstentoonstelling (COT) in De Reehorst in Ede.
De COT wordt tweejaarlijks georganiseerd door het icc-projectteam van Cultuurnetwerk Nederland. Het doel is interne cultuurcoordinatoren inspiratie geven klik hier 

Binnenkort openen we een site voor PO. hierbij alvast een mooi filmpje van onderwijswetenschapper  Mark Mieras

een pleidooi voor creative hersenen.

De leeromgeving is gericht op scholen in het VO. Leerlingen kunnen voor de school een kunstwerk aanschaffen. Hierbij worden ze geholpen door lesbrieven en een workshop. Uitgangspunt is een budget en het opzetten  van een kunstcommissie voor de school.

Interesse gewekt? Log in en bestel de volgende onderdelen:

Gratis ereader in pdf:Reader OdK bewerktdef   reader ter voorbereiding van de les die de docent zelf kan organiseren

de handleiding met antwoorden is te bestellen via overdekunst@gmail.nl

Extraatje voor een docenten-bijeenkomst: lezing met powerpoint door Ella Arps

HOE BEPAAL JE DE WAARDE VAN HEDENDAAGSE KUNST

Workshop:

OVERDEKUNST komt naar de school toe voor een workshop die twee lesuren duurt. Zo wordt de docent het werk uit handen genomen. Het enige dat de docent hoeft te doen is van te voren de workshop en het ‘huiswerk’ te introduceren. Dit houdt in dat de leerlingen thuis op OVERDEKUNST een kunstwerk moeten uitkiezen dat hen het meeste aanspreekt en kort
beargumenteren hoe ze tot deze keuze gekomen zijn. Deze opdracht is verbonden aan de door OVERDEKUNST geleverde reader, opgesteld door een deskundige. De bevindingen van de leerlingen worden tijdens de workshop besproken en gelinkt aan een lesmodule waarbij collectievorming en verzamelen centraal staat. De workshop sluit af met het kiezen van een
kunstwerk dat zal worden aangeschaft voor de school via OVERDEKUNST. De workshop kan eventueel door meerdere klassen tegelijkertijd gevolgd worden. In dat geval zullen er meerdere begeleiders aanwezig zijn.

REGELS:

online ondersteuning en extra powerpoint lesmateriaal bij een budget vanaf 200 euro. Nadat de keuze voor een kunstwerk is gemaakt aan de hand van het lesmateriaal, kan de school het kunstwerk bestellen via de CULTUURKAART ACCEPTANCE door een weborder aan te maken.

Levering met garantie certificaat, en de mogelijkheid om binnen een week te beslissen of het kunstwerk wordt behouden. Het is dus mogelijk om het kunstwerk in te ruilen voor iets anders, of teruggave van het aankoopbedrag (minus transportkosten)

Indien de school besluit om een kunstwerk aan te schaffen, of een opdracht te geven aan een kunstenaar, vanaf een budget van minimaal 750 euro, dan kan men rekenen op een workshop door een medewerker van OverdeKunst met lesbevoegdheid voor 35 euro per uur (een dagdeel).

 

Een aantal van onze kunstenaars voeren zelf creatieve workshops uit. Meer informatie is aan te vragen via de mail.