Marry Linke

fotografisch design

"wonder" oplage 1/10,30x45 cm, mixed technieken

€ 550,00
- Marry Linke (1986) is kunstenaar en fotograaf. Ze fotografeert alledaagse voorwerpen in perspectieven die verrassend en uitdagend zijn voor de kijker. Ze vertelt, “Kunst gaat over het blootleggen van een wereld die we gewoonlijk niet zien.” Haar passie is om de liefde voor kunst en creativiteit bij iedereen op te roepen. Marry heeft tot doel kunst over te brengen aan het publiek, door middel van exposities, workshops en het internet. Haar website toont de series “Visualphiliac” en haar meer recente “Imaginary Landscapes”.
 
"Deze foto's zijn gemaakt over een tijdspanne van zo'n 4 jaar, en met verschillende soorten camera's en media (bijv. "Tremendous Delerium" is een foto van een foto, waarbij ik dus verschillende handelingen heb uitgevoerd waardoor het process eigenlijk meer lijkt op schilderen dan op fotografie). Veel grafische bewerkingstechnieken zijn gebruikt, juist om te spelen met hoe de kijker een werk waarneemt, en met de grenzen van figuratief en abstract werk." aldus Marry.
 
 
- Marry Linke is an artist and photographer. She photographs everyday objects in perspectives that surprise and challenge the observer. She says, “Art is about exposing the world we normally do not see.” Her passion is to awaken the love for art and creativity within everyone. Marry aims to bring art to the public, through shows, workshops, and the Internet. Her website, marrylinke.weebly.com, presents the series “Visualphiliac” and her more recent “Imaginary Landscapes”.